Inloggen

Inloggen

Hier kunt u inloggen. Heeft u nog geen toegangscode of weet u uw wachtwoord niet meer, dan kunt u zich registreren. Via “Wisselen” (ook wel “Ouderlijk toezicht” genoemd) kunt u met elkaar meekijken en voor elkaar inschrijven. Die functie stelt u in via de APP.

Wel of niet inloggen?

Inloggen is alleen noodzakelijk voor het volgen van de lessen in onze app. Inloggen is dus niet nodig als u alleen wilt inschrijven.

 1. Inschrijven voor lessen kan alleen online via www.indoorskinoordholland.nl. Boekingen zijn uitsluitend geldend na bevestiging per e-mail door Indoorski & Snowboard Noordholland. Bevestigde boekingen worden geacht altijd te zijn gedaan in overleg met de cursist.
 2. De vermelde lestarieven gelden per persoon per uur inclusief het gebruik van materiaal. Een skiles of snowboardles duurt één uur. Je staat altijd maximaal met zijn tweeën gelijktijdig op de baan en met maximaal 4 personen in één les (dus 10 minuten op en 10 minuten af).
 3. Er bestaat per cursist maximaal één maal de mogelijkheid van het volgen van een proefles.
 4. Na ontvangst van de bevestiging van de lessen (met het lesrooster) krijgt u de factuur per e-mail. Het lesgeld voor de geboekte lessen dient vooraf volledig betaald te worden. De betaling dient te zijn voldaan uiterlijk op de op de factuur vermelde uiterste betaaldatum door middel van overmaking per bank of contante betaling. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk. In geval van een te late betaling van een factuur houdt Indoorski & Snowboard Noordholland zich het recht voor om gemaakte boekingen direct te annuleren.
 5. Als bij de eerste les blijkt dat cursist, als gevolg van het onjuist doorgeven of invullen van indelingscriteria, onder/boven zijn of haar niveau is ingedeeld, behoudt Indoorski & Snowboard Noordholland het recht de cursist te herplaatsen in een andere groep, op een andere dag en tijdstip. In zo’n geval is de cursist gehouden deze aanpassing te accepteren.
 6. Ter bevordering van het leereffect wordt de cursist verzocht om de lessen zoveel mogelijk (wekelijks) aansluitend in te plannen.
 7. Wanneer een ingeplande les of cursus geannuleerd wordt, wordt er € 30,- als administratiekosten in rekening gebracht. Indien een ingeplande cursus wordt
  geannuleerd binnen 10 dagen voor aanvang van de cursus, zal de cursist naast € 30,- administratiekosten ook de kosten van één losse reguliere / privé les verschuldigd zijn.
 8. De geboekte lessen kunnen uitsluitend worden gevolgd door degene op wiens naam de les is geboekt.
 9. In geval van verhindering (ook bij ziekte) voor een les vindt geen restitutie van het lesgeld plaats. Indien de verhindering meer dan 48 uur van tevoren wordt gemeld, kan de gemiste les worden ingehaald, voorzover de planning van Indoorski & Snowboard Noordholland dit toe laat; u dient daarvoor zelf een afspraak voor te maken om de gemiste les in te halen, vóór de laatst geplande les van uw cursus (en uiterlijk vóór 1 mei van het seizoen waarin de les werd geboekt). Eventuele niet-ingehaalde lessen kunnen niet worden meegenomen naar een volgend seizoen.
  Indien lessen niet gevolgd kunnen worden vanwege overmacht voor Indoorski & Snowboard Noordholland (zoals technische problemen, lockdown) blijven de geboekte lessen geldig en kunnen opnieuw ingepland worden. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.
 10. Het annuleren van lessen kan fysiek aan de balie tijdens openingstijden of direct per mail uitsluitend aan info@indoorskinoordholland.nl.
 11. De minimale leeftijd voor het volgen van de skilessen bedraagt 5 jaar.
 12. Vanaf 5 t/m 6 jaar worden alleen privé lessen aangeboden. Dit in verband met de extra aandacht die nodig is voor deze leeftijdsgroep. De minimale leeftijd voor het volgen van de snowboard lessen is 9 jaar.
  Ouders/verzorgers van minderjarige bezoekers/cursisten zijn verantwoordelijk voor die minderjarige en worden verzocht toezicht te houden, zowel voorafgaand, tijdens als na afloop van de lesactiviteit. In verband met de veiligheid van de cursist en ter waarborging van de kwaliteit van de les, dienen de ouders/verzorgers tijdens de les achter de spiegel plaats te nemen of buiten het gezichtsveld te blijven van de cursist.
 13. In geval van wanbetaling zal Indoorski & Snowboard Noordholland buitengerechtelijke incassokosten aan de cursist in rekening mogen brengen. Hierbij
  wordt verwezen naar de Wet Normering buitengerechtelijke kosten en het bijbehorende Besluit.
  Eveneens worden in geval van aan procedure (mede) met betrekking daartoe alle gemaakte proceskosten op de cursist verhaald.
  Voorts is de cursist bij niet tijdige betaling een vertragingsrente verschuldigd van 1,25% per maand, te rekenen vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag dat het bedrag compleet voldaan is.
 14. Met het oog op uw veiligheid:
  Veiligheid is natuurlijk belangrijk daarom stellen wij de volgende eisen:
  Snowboarders zijn verplicht tijdens de les om een skihelm en kniebescherming te dragen (gratis verstrekt).
  Skiërs zijn verplicht t/m 16 jaar, ongeacht het niveau een skihelm te dragen (gratis verstrekt). Ook skiërs van andere leeftijden wordt nadrukkelijk geadviseerd tijdens de skilessen een helm te dragen.
  Tijdens de lessen is verplicht het dragen van een lange broek en lange mouwen. Volg de instructies van de leraar om op een veilige manier te sporten.
 15. De cursist volgt de lessen volledig op eigen risico!
  Indoorski & Snowboard Noordholland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen of letsels die zich in de skischool accommodatie voordoen door enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aan een der gebruikte lesmaterialen, de baan waarop wordt geskied inbegrepen, ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of niet en van toedoen van derden of niet.
  Door cursist aangebrachte schade aan de skischool accommodatie en/of eigendommen van Indoorski & Snowboard Noordholland zullen op die cursist worden verhaald.
 16. Het gebruik van alcohol of drugs voorafgaand en/of tijdens de les door cursisten wordt door Indoorski & Snowboard Noordholland verboden. Ingeval van een (vermoedelijke) constatering, uitsluitend ter beoordeling van Indoorski & Snowboard Noordholland, van onder invloed zijn van alcohol of drugs door een cursist, voorafgaand of tijdens de les, kan de cursist op dat moment de toegang tot de skischool accommodatie worden ontzegd.
 17. Indoorski & Snowboard Noordholland is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van degenen die de skischool accommodatie betreden.
 18. Indoorski & Snowboard Noordholland houdt zich te allen tijde het recht voor om nadere regels te stellen.
 19. Wij leveren kwaliteit van zowel leraren als ski-les inhoud. Onze leraren worden voortdurend bijgeschoold waardoor zij up-to-date zijn met de ontwikkelingen op wintersport gebied.
 20. Wij zullen er alles aan doen om u een goede en leuke voorbereiding te geven op uw wintersport

U kunt deze voorwaarden HIER downloaden in PDF.

Privacy voorwaarden

Wij maken gebruik van PLANMYSPORT voor de administratie van en communicatie over onze lessen. Hiervoor gelden onderstaande privacy voorwaarden.

Administratie

Dit deel is alleen bedoeld voor onze medewerkers. Zij kunnen hier de programma’s van PLANMYSPORT opstarten.